-        Abbvie M14-234 / Achieve (JAK1 inhibitor upadacitinib):

 

Een multicentrisch, gerandomiseerde, dubbel geblindeerde, placebo gecontroleerde studie voor de evaluatie van de veiligheid en werkzaamheid van ABT-494 bij de inductie en onderhoudstherapie bij personen met matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa.

 

Abbvie M14-533 / Achieve:

 

Een fase III multicentrische, open-label uitbreidingsstudie (OLE) voor de evaluatie van de veiligheid en werkzaamheid van ABT-494 op lange termijn bij personen met colitis ulcerosa.

 

 

 

-        Abbvie P11-282 / Legacy (Long term safety en effectiveness adalimumab):

 

Een niet-interventionele registratie op lange termijn om de veiligheid en werkzaamheid van HUMIRA® (Adalimumab) bij patiënten met matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa te beoordelen.

 

 

 

-        Boehringer Ingelheim 1368-0004 (IL36 antagonist):

 

Explorerende studie om de werkingsmechanismen, het klinisch effect, de veiligheid en de tolereerbaarheid van de behandeling met BI 655130 gedurende 12 weken bij patiënten met actieve colitis ulcerosa te beoordelen.

 

 

 

-        Boehringer Ingelheim 1368-0005 (IL36 antagonist):

 

Een fase II/III, gerandomiseerde, dubbel geblindeerde, placebo-gecontroleerde, multicentrische studie om de veiligheid en werkzaamheid van BI 655130 inductie therapie bij patiënten met matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa te beoordelen die voorafgaande biologische therapieën gefaald hebben.

 

 

 

-        SHP647 302-303-304 / Figaro-AIDA (anti MAdCAM):

 

Een fase III, gerandomiseerde, dubbel geblindeerde, placebo-gecontroleerde, parallelle groep efficiëntie- en veiligheidsstudie van SHP647 als inductie en onderhoudstherapie voor patiënten met matig tot ernstige colitis ulcerosa.

 

 

 

-        GA28950 / Hickory (Anti-adhesie etrolizumab):

 

Dit is een multicentrische, fase III, dubbel-geblindeerde, placebo gecontroleerde studie die de veiligheid, werkzaamheid en tolereerbaarheid van Etrolizumab tijdens inductie en onderhoud van remissie evalueert in vergelijking met placebo als behandeling van matige tot ernstige colitis ulcerosa.

 

GA28951 / Cottonwood:

 

Een open-label uitbreiding en veiligheid monitoringstudie van patiënten met matige tot ernstige colitis ulcerosa welke voorafgaand zijn geïncludeerd in Etrolizumab fase II/III studies.

 

 

 

-        Love UC (Vedolizumab early vs late UC):

 

Een open label interventionele fase IV studie om de werkzaamheid, veiligheid en mucosale heling van vroeg versus laat gebruik van Vedolizumab bij colitis ulcerosa te evalueren: de LOVE-UC studie (LOw countries VEdolizumab in UC study).

 

 

 

-        Pacific (PK infliximab):

 

Studie van de inter-individuele variatie van de farmacokinetiek van Infliximab gedurende de inductie van behandeling bij patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa (PACIFIC).

 

 

 

-        Pfizer B7581001 / BUILD-UC (Add-on IL10):

 

Een fase IIa, gerandomiseerde, dubbel geblindeerde, placebo gecontroleerde studie om de werkzaamheid, tolerantie en farmacokinetiek van PF-06687234 als add-on therapie bij Infliximab te evalueren bij personen met actieve colitis ulcerosa die niet in remissie zijn.

 

 

 

-        RESTORE-UC (stoelgangstransplantaties van superdonoren)

 

Fecaal microbiota transplantatie bij patiënten met actieve colitis ulcerosa: Herstel van het microbioom door superdonor selectie.

 

 

 

-        Takeda Pass (Long term safety vedolizumab. Elke patiënt die op een nieuw biological start. Mag al een biological buiten vedolizumab gehad hebben.):

 

Een internationale, observationele, prospectieve cohort studie die Vedolizumab vergelijkt met andere biologische middelen bij patiënten met colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn: Entyvio veiligheidsstudie op lange termijn.

 

 

 

-        Abbvie M16-067 / Inspire (Risankizumab):

 

Een multicentrische, gerandomiseerde, dubbel-geblindeerde, placebo-gecontroleerde inductie studie om de werkzaamheid en veiligheid te evalueren van Risankizumab bij patiënten met matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa waarbij eerdere biologische therapie gefaald heeft.

 

Abbvie M16-066 / Inspire

 

Een multicentrische, gerandomiseerde, dubbel-geblindeerde, placebo-gecontroleerde onderhouds- en open-label uitbreidingsstudie om de werkzaamheid en veiligheid van Risankizumab in patiënten met colitis ulcerosa die reageerden op inductiebehandeling in M16-067 te evalueren.

 

 

 

-        I6T-MC-AMAN / LUCENT 1 (Mirikizumab):

 

Een fase III, multicentrische, gerandomiseerde, dubbel-geblindeerde, parallelle, placebo-gecontroleerde inductie studie met Mirikizumab bij patiënten met matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa.

 

I6T-MC-AMBG / LUCENT 2

 

Een fase III, multicentrische, gerandomiseerde, dubbel-geblindeerde, parallelle, placebo-gecontroleerde onderhoudsstudie met Mirikizumab bij patiënten met matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa.

 

 

-     Earnest (Vedolizumab pouchitis):

 

Een gerandomiseerde, dubbel geblindeerde, placebo gecontroleerde fase IV studie om de werkzaamheid en veiligheid van Entyvio (Vedolizumab IV) bij de behandeling van chronische pouchitis te evalueren.

 

twitter: @ibdleuven | [email protected]   | |     |   
Go to top