INFORMATIE VOOR PATIËNTEN MET INFLAMMATOIRE DARMZIEKTEN IN BELGIË TIJDENS DE COVID-19 PANDEMIE
De federale overheid vraagt de gehele Belgische bevolking basishygiënemaatregelen zorgvuldig toe te passen. Deze zijn beschikbaar op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/ of via de informatieve telefoonlijn: 0800 14689 (tussen 8-20 uur)
De Belgische IBD Research and Development Group (BIRD) volgt de evolutie in België en internationaal op de voet. De groep heeft regelmatig contact met nationale en internationale autoriteiten om in real time de meest rationele informatie te verstrekken.

A. ORGANISATIE VAN IBD CONSULTATIES EN INFUUSBEZOEKEN:

Er gelden strikte voorschriften voor iedereen die naar het ziekenhuis komt voor een raadpleging, voor de infuuseenheid (E 449) of voor een endoscopie.
Hebt u hiervoor een afspraak en was u in de voorbije 2 weken in een oranje of rode zone in België of daarbuiten, of was u contactpersoon van iemand met bevestigde Covid-19, lees dan thuis vooraf eerst de richtlijnen na uit het land waaruit u in- of doorreist èn de op te volgen richtlijnen in België (https://www.info-coronavirus.be/).
Momenteel moet iedereen die uit een rode zone of van buiten de EU België inreist, getest worden en een verplichte quarantaine ondergaan. Vanuit oranje zones wordt dat sterk aanbevolen. Het actuele overzicht van de zones vindt u op de website van buitenlandse zaken (https://diplomatie.belgium.be/nl).
Deze maatregelen kunnen wijzigen in de tijd, dus ga ze kort voor vertrek na. Bij twijfel, contacteert u de IBD-verpleegkundigen via email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) voor overleg over de te volgen richtlijnen.
Patiënten die in het dagziekenhuis intraveneuze therapie krijgen, moeten hun behandeling voortzetten zoals voorgeschreven door hun arts.
Patiënten die via de mond of subcutaan worden behandeld, moeten hun behandeling eveneens voortzetten en ervoor zorgen dat de medicatievoorraad in hun apotheek voldoende is.
Twee dagen voor uw raadpleging, infuus of endoscopie ontvangt u een vragenlijst over COVID-19-symptomen toegestuurd. U kan de vragenlijst via e-mail of via mynexuzhealth invullen.

B. INDIEN U GEEN SYMPTOMEN HEEFT:

Onderbreek uw behandeling niet voor preventieve doeleinden, omdat u hierdoor het risico loopt op een opstoot van uw ziekte.
Volg de standaard richtlijnen voor infectiepreventie Covid-19:
 • Een goede handhygiëne
 • Het dragen van een mondneusmasker zoals voorgeschreven
 • Maximaal respect voor de social distance maatregelen

C. INDIEN U SYMPTOMEN HEEFT (KOORTS, HOEST, MOEILIJKE ADEMHALING)

Neem eerst per e-mail of telefonisch contact op met uw huisarts of gastro-enteroloog. Hij / zij helpt u de beste oriëntatie te vinden.
Ga niet rechtstreeks naar uw huisarts of naar uw gastro-enteroloog in het ziekenhuis, noch naar een spoedeisende hulp als uw klinische toestand dat toelaat, maar contacteer de IBD-verpleegkundigen via email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
De beslissing om uw behandeling stop te zetten of te handhaven, wordt per patiënt genomen door uw specialist, in samenwerking met specialisten in infectieziekten.
Draag een chirurgisch mondneusmasker om de mensen om u heen te beschermen.
Als u de indicatie heeft gekregen om thuis te blijven, volgt u de bestaande standaard richtlijnen voor infectiepreventie Covid-19.

D. AANBEVELINGEN ROND SARS COV-2 VACCINATIE VOOR PATIENTEN MET IBD

 • Patiënten met IBD worden best gevaccineerd tegen SARS-CoV-2.
 • Het beste moment om gevaccineerd te worden, is van zodra de vaccins beschikbaar komen.
 • De volgende SARS-CoV-2 vaccins zijn veilig voor patiënten met IBD:
  • mRNA vaccins (Pfizer-BioNTech en Moderna)
  • vector vaccins (AstraZeneca en Janssen Pharmaceutica)
  • niet levende geïnactiveerde vaccins (Sinopharm en Sinovac)
  • recombinante vaccins
 • SARS-CoV-2 vaccinatie moet niet worden uitgesteld omdat een patiënt immuun-modulerende therapieën krijgt.
 • De werkzaamheid van het SARS-CoV-2 vaccin kan gedaald zijn wanneer patiënten (hoge dosis) systemische corticosteroiden krijgt.

D. RECOMMENDATIONS FOR SARS-COV-2 VACCINATION IN PATIENTS WITH IBD

 • Patients with IBD should be vaccinated against SARS-CoV-2.
 • The best time to administer SARS-CoV-2 vaccination in patients with IBD is at the earliest opportunity to do so.
 • SARS-CoV-2 vaccines including:
  • messenger RNA vaccines
  • replication-incompetent vector vaccines
  • inactivated vaccines
  • and recombinant vaccines
 • are safe to administer to patients with IBD.
 • SARS-CoV-2 vaccination should not be deferred because a patient with IBD is receiving immune-modifying therapies.
 • Patients with IBD vaccinated with SARS-CoV-2 should be counseled that vaccine efficacy may be decreased when receiving systemic corticosteroids.Bij voorbaat dank om het telefonisch contact te beperken voor ernstige gevallen en in geval van nood en de telefoonlijn niet te verzadigen.
Gezien de situatie dagelijks kan veranderen, raden wij aan onze website regelmatig en zeker kort voor uw vertrek te checken.
Voor een laatste update verwijzen we u graag door naar onze sociale media:
https://www.ibd-leuven.com/
https://www.birdgroup.be/
Twitter: @ibdleuven
Hou u goed en draag zorg voor uzelf en uw naasten!
Prof Dr. S. Vermeire, Prof Dr. M. Ferrante en dr. J. Sabino
 
twitter: @ibdleuven | [email protected]   | |     |   
Go to top